top of page

                                             ONZE PROJECTEN

                                                                                                                           UW PROJECT IN ONS RAAMWERK

Projecten: Services
IMG_7627.JPG.jpg

DEELDEZON INTERREG VLAANDEREN - NEDERLAND

Wat willen we bereiken? 
Zorgdragen voor een hoger aandeel duurzame energieopwekking d.m.v. zonnedaken, het zorgdragen voor een duurzame en flexibele manier van opslag van deze zonne-energie en het vergroten van het aandeel elektrisch vervoer in de modal split teneinde op deze wijze bij te dragen aan een integrale oplossing voor de realisatie van energieneutrale buurten, wijken, steden en landen. Een haalbaarheidsonderzoek zal specifieke oplossingen creëren en blootleggen voor verschillende typen stedelijke in- en uitbreidingen. Op mobiliteitsgebied streven wij naar een transitie door uitsluitend de elektrische auto's als deelauto in te zetten. Bij het delen van de auto's gaan wij uit van delen in een warme kring (buren, vrienden, collega's, gelijkgestemden), omdat men dan meer genegen is dit te doen. Zo geven wij via het delen ook invulling aan sociale innovatie. Mensen leren elkaar weer beter kennen. 
Met DeeldeZon gaan wij vijf essentiële stappen zetten op het gebied van het:
Realiseren van een transitie van fossiel vervoer naar elektrisch vervoer in bestaande wijken 
Realiseren van een transitie van fossiele energievoorziening naar duurzame energieopwekking 
Het oplossen van de disbalans die de eerste twee creëren in de energievoorziening 
Het realiseren van een overstap van bezit naar gebruik door auto's te delen in wijken 
Het verstevigen van sociale banden via deelauto’s in wijken en buurten

urban-farming.jpg

MOBIPOWERFOOD- URBAN FARMING

Steden en grootstedelijke gebieden staan voor enorme uitdagingen op vlak van voeding, energie- en watervoorzieningen en slimme mobiliteit. Met dit project willen wij deze 4 factoren samenbrengen om een leefbare buurt in de stad te ontwikkelen die samenwerkt en deelt rond verschillende thema’s. Dit project raakt de kern van de SDG’s en de New Green Deal van Europa.

Waarom Mobipowerfood - Urban Farming

Mobipowerfood-UrbanFarming is nodig om een aantal verschillende redenen. Op de eerste plaats is het nodig om de productie van voedsel dichter bij de consument in de wijken te brengen. Het huidige systeem is erg afhankelijk van transport.

Het is dus ook belangrijk voor de zelfredzaamheid van stedelijke regio’s om lokaal te produceren. Steden zijn enorm afhankelijk van logistiek. Er hoeft maar een kleine kink in de kabel te komen of de supermarkten blijven leeg.

Een ander argument voor Mobipowerfood-Urban Farming is de beoogde kleinschaligheid. Mobipowerfood-Urban Farming werkt alleen als er direct contact is tussen producent en afnemer. De tendens van als maar grotere landbouwbedrijven heeft vele kwalijke gevolgen.

Wat te denken van de klimaatsverandering? Door toenemend extreem weer wordt het telen in volle grond steeds meer een gok voor de boer. Noodweer, insectenplagen, overstromingen en droogte wisselen elkaar in steeds hoger tempo af.

Get in Touch
Sim-v2g-afb2.png

SIM V2G - EEN INTERACTIEF SIMULATIEMODEL

Omdenken in het laden van elektrische auto's is nodig. Het Algemeen Dagblad geeft in een van haar artikelen terecht aan dat het net op zwart dreigt te gaan als er vele auto's tegelijkertijd gaan opladen. In Nederland wordt er al hard gewerkt aan Smart Charging, uitgesteld laden, om dit te voorkomen. Nog een stap verder en efficiënter is vehicle-to-grid, de elektrische auto die niet direct begint op te laden, maar eerst beschikbaar is als energieleverancier, zodat we in onze toekomstige gasloze wijken allemaal onze inductiekookplaten,  warmtepompen en andere elektrische apparaten tegelijkertijd kunnen gebruiken. In het project DeeldeZon wordt dit al gerealiseerd. In dit project worden elektrische buurauto’s ingezet als wijkaccu. Wijken, steden en dorpen die hierin meegaan, hebben straks geen black-out. 

Om voorbereid te zijn en te weten, wat er gaat gebeuren in een lokaal elektriciteitsnetwerk op wijkniveau, beschikt Zonnova over een door de TU Eindhoven ontwikkeld simulatiemodel (SIM V2G). Met dit model wordt het hiervoor genoemde probleem, het licht valt uit als alle elektrische gaan laden, inzichtelijk gemaakt. Het model laat ook zien wat er gebeurt als er naast de domme, slimme laadpalen er ook vehicle-to-grid (V2G) laadpalen worden gebruikt in de wijk. Dit alles in een veilige online wereld. Vaak blijkt dat met V2G het lokale net niet wordt overbelast en dus de elektrische auto in plaats van een last een lust wordt voor de wijk. 

17499753_1486652274698376_388327640_o (1

ZONNEWIJDE BREDA

ze zeiden dat het niet kon. Daarom hebben we het gedaan. 4 jaar lang hebben Johan Janse, Marc Okhuijsen en Edwin Waelput geheel vrijwillig gestreden voor het eerste volledig door burgers gefinancierde zonnepark van Nederland. Het unieke aan dit project is dat het ligt binnen stedelijk gebied, vlak naast het NAC Stadion in de gemeente Breda. Het zonneveld telt ruim 7000 panelen en was bij de opening in mei 2017 een van de grootste tot dan toe gerealiseerde zonneweides. Toch mooi gerealiseerd !

Ultra prt Breda afbeelding.jpg

ULTRA PERSONAL RAPID TRANSPORT STUDIE BREDA

In opdracht van de gemeente Breda is door de oprichters van Zonnova, Johan Janse en Marc Okhuijsen, een studie uitgevoerd naar de haalbaarheid van een zogenaamd Personal Rapid Transport systeem. Dit systeem bestond uit volledig zelfrijdende vierpersoons voertuigen. Dit PRT systeem zou gebruik maken van een eigen infrastructuur en is te typeren als een vraagafhankelijk collectief vervoersysteem. Een systeem zonder filehinder. 
Het systeem zou grote voordelen kunnen hebben voor de stad van minder milieuoverlast tot aan slimme bereikbaarheid voor iedereen. Het was bovendien goed betaalbaar, want het leverde meer op dan het zou gaan kosten. Maar zoals gebruikelijk bij nieuwe systemen maakte het vele stemmen los van fervente voorstanders tot aan pertinente tegenstanders. Het concept was in zijn tijd (2012) té vooruitstrevend en is daarom niet ten uitvoer gebracht, maar had wel de potentie om Breda wereldwijd op de kaart te zetten.

Get in Touch
bottom of page